Кофриране

Кофриране

Кофриране

Кофриране, професионални кофражни дейности от строителна фирма „МЕГА СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД – БУРГАС, с богат опит с всякакви видове кофражи, гарантирано качествено изпълнение с качествени материали.

Mega Story разполага с опитен екип от инженери, строители и технически ръководители, както и със специализирана техника, която ни позволяват да работим бързо, ефективно и качествено в срок за изпълнение на проекта.

Кофражът е временна или постоянна конструкция, използвана в строителството за формуване на изделия или конструктивни елементи от бетон или стоманобетон, която се монтира с цел да осигури опора, докато основният свързващ елемент на постоянната конструкция достигне определена степен на якост. Кофражът поема натоварването от теглото на бетона/бутобетона до неговото свързване.

Кофражите имат три основни функции : вместяват бетон, формуват повърхност и геометрия и носят товарите по време на строителството.

Основните работни кофражни операции са почистване, обмазване с кофражно масло, кофриране, декофриране.

Широко използвана технология при строителството е също и строителството на сгради от монолитен стоманобетон.

професионално кофриране

Видове кофражни дейности:

Кофриране на фундаменти – При кофриране на първата стъпка платната се укрепяват с подпори към терена, а в ъглите – посредством свързващ L-профил и щифтове с клинове. При следващите стъпки се използват ъглови носачи, които се притягат с клинови връзки към вбетонирани в долната стъпка парчета от армировъчна стомана. За вътрешен кофраж на чашковиден фундамент се сковава от дъски сандък с наклонени стени /чашка=кошче/, който се монтира върху външните кофражни платна и няколко часа след започване на бетонирането се изважда.

Кофриране на стени – Извършва се с елементи на универсалния кофраж. Отделните елементи се свързват помежду си чрез щифтове с клинове, които се поставят в отворите на фланшовете. Стоманеният клин се набива в дупката на щифта и притяга съединяваните елементи. Кофражните форми се укрепяват със стоманени профили U100, които се присъединяват към платната посредством съединителни конзоли със специална форма. По този начин се получават уедрени кофражни платна, които могат да се монтират и демонтират като един елемент – с кран.

Кофриране на колони – Кофражната форма се състои от външни и вътрешни дървени кофражни платна. В горния край на платната се оформят отвори за кофража на гредите. Кофражната форма се стяга със стоманени стеги /от бетонна стомана или от плоска стомана/, в отворите на които се набиват стоманени клинове. Кофрирането на колони може да се извърши и с платна от универсалния или щитовидния кофраж. Тук допълнително се използват ъглови елементи и свързващи шпилки.

Кофриране на плочи – Извършва се с номенклатурен лек кофраж. Стоманените кофражни платна се окачват към гредите със специална форма. От своя страна гредите се подпират върху главите, които са поставени върху тръбни подпори. Главите са „падащи“. При достигане на декофражна якост на бетона те се спускат надолу /като се извади задържащият щифт/ и позволяват да се извърши декофрирането на кофражните елементи. При кофрирането се използват и компенсиращи платна /наставки/ за обиране на луфтовете по краищата на полето.

При по-сложни архитектурни решения се използва система от ”пълзящ кофраж”, който представлява поетапно изместване на кофражните елементи покрай вече изградената бетонова конструкция. Така могат да се създават интересни форми, различни отвори и чупки или закръгления в обемите. При пълзящия кофраж където е необходимо се използват и опорни прътове, с които кофражът се приплъзва в желаната посока, вместо да се декофрира и монтира наново.

Mega Story Company сме готови да изпълним всички видове кофражни дейности, за всякакъв тип проекти.

5/5 - (3 votes)