Изкопни дейности

Изкопни дейности

Изкопни дейности

Изкопни дейности за основи за сгради, изкопи за ВиК канали, ЕЛ кебели и други всякакви видове строителни изкопни работи на всякакви видове терени от „МЕГА СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД – БУРГАС .

Изкопи за строително-монтажни съоръжения и фундаменти
Изкоп за ЕЛ захранване
изкопи за дворни тротуари и площадки

Mega Story Company е специализирана във всички аспекти на изкопните работи:

 • Изкопи за основи за сгради , строително-монтажни съоръжения и фундаменти ;
 • Изкопи за канали за ВиК ;
 • Изкоп за ЕЛ захранване;
 • Изкоп за водопровод;
 • Изкоп за капково поливане;
 • Изкопи за канали за прекарване на телефонни и оптични кабели ;
 • Изкопи за канали за газификаци;
 • Изкопи за дренажни отводнителни колектори;
 • Изкопи за основи за огради;
 • Изкопи за септични ями ;
 • Изкопни работи за нови пътни структури и за подземни комунални услуги.;
 • Изкопи за направа на тротоари
 • И др.

Mega Story Company извършваме всякакъв вид земно изкопни услуги разполагаме с опитен екип от инженери, строители и технически ръководители и със специализирана техника, оборудване, които ни позволяват да работим бързо, ефективно и качествено в срок за изпълнение на изкопните работи.

5/5 - (5 votes)