Земни работи

Земни работи

Земни работи

„МЕГА СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД – БУРГАС, строителна фирма с дългогодишни опитни, доказали се специалисти в сферата на строителството и строително ремонтните дейности на всякакъв тип сгради и съоръжения, предлага професионални земни работи за подготовката на изпълнение на всякакъв тип проект.

Земни работи са особено важен етап от строителния процес,  с него започва подготвянето на строителната площадка, затова е много важно да се извършат от доказани опитни специалисти и нужната строителна техника, за да се избегнат редица неприятни явления на строителните площадки като наводняване, свличане, срутване, пропадане на терена и всякакви други, които са свързани с недобра подготовка на земната основа и прилежащия терен.

професионални земни насипи

Земните работи включват следните дейности:

  • Изкопни и насипни дейности;
  • Терасиране на терена ;
  • Обратни насипи
  • Отводняване на насипите ;
  • Трамбоване и уплътняване на терена ;
  • Укрепване на изкопите и насипите;
  • Укрепване на терена ;
  • Укрепване на терена в непосредствена близост;

Извършването на земни работи е комплексна задача, много важен етап от строителния процес и те изискват: познания за строителните почви, осигуряване на подходящата строителна техника, спазване на разработената технология за изпълнение, обезпечаване на отводняването на строежа, непрекъснат контрол за изпълнението на проекта и на постигнатите параметри на изкопите.

При земните работи при нужда от укрепване на терена могат да се приложат пилоти, шлицови стени, анкериране на земята и други методи. След земните работи започва работата по изграждането на основите на сградите.

Mega Story Company сме готови да изпълним всички видове земни работи на всякакви терени и да подготвим напълно терена за започване на грубия строеж на всяка една сграда, гарантираме, че ще създадем най-добрите теренни условия за успешното започване на вашия строеж.

5/5 - (5 votes)