Груб строеж

Груб строеж

Груб строеж

Груб строеж на къщи, вили, гаражи и много други видове проекти по Ваш проект или изготвен от нашета строителна фирма „МЕГА СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД – БУРГАС , над  15 години в сферата на строителството и строително ремонтните дейности на всякакъв тип сгради и съоръжения, квалифициран и опитен екип, качествени материали, изпълнение в срок .

Mega Story разполага с опитен екип от инженери, строители и технически ръководители които са готови да изпълнят ”грубия строеж” на всяка една сграда – от укрепване на изкопа и околния терен, полагането на основите до изграждането на покривната конструкция. Mega Story разполага със специализирана техника, оборудване и доказан опит, които ни позволяват да работим бързо, ефективно и качествено в срок за изпълнение на проекта.

проекти за груби строежи

Груб строеж означава, построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Конструкциите се делят на архитектурни и инженерни. Архитектурните конструкции са жилищните сгради, а инженерните конструкции са пътищата, язовирите, мостовете и др.
Сградата може да се раздели на части, които се наричат елементи на сградата. Елементи на сградата се наричат нулевият цикъл и носещият скелет, чийто работен процес често се нарича масово „груб строеж”. Други елементи на сградата са подовете, покривът, стените, вратите и прозорците, окачени тавани и др.

По начина на изпълнение конструкцията може да бъде – монолитна, сглобяема и комбинирана.
По вида на материалите, от които са изпълнени носещите елементи, конструкцията бива – тухлена, дървена, стоманена, стоманобетонна и комбинирана.

Изпълнението на грубия строеж на конструкцията на дадена сграда, започва след като са завършени всички изкопни и насипни работи и всички дейности около започване на строежа на сградата –изкоп (изкоп за ЕЛ захранване, изкоп за водопровод) укрепване на изкопа и околния терен, отводняване на терена, ограждане и обезопасяване на строителната площадка, изграждане на временните поддържащи строежа сгради и комуникации – складове, постройки за работниците, тоалетни и санитарни помещения, изграждане на временни водопровод, канал, електрическо захранване и път до обекта.

Под груб строеж се разбира и изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени (противоземетръсни шайби), колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др.

Грубият строеж се състои в изграждането на носещата конструкция на сградата – нейният скелет. Той включва фундиране (кофраж, армировка и изливане на основите), изграждане на надосновните стени, плочи, стоманобетонни подове и носещи стени (противоземетръсни шайби), колони, греди, зидарии, стълби, стълбищни клетки, комини, шахти, асансьорни шахти и др. (включително кофриране, армиране и изливане на бетон за всеки един от изброените елементи) и покрив.

Mega Stroy сме готови, разполагаме с нужната строителна техника и строителни материали, благодарение на взаимното си партньорство с доказали се фирми в производството и продажбата на най-добрите и качествени строителни материали, така че това, което строим, да пребъде през вековете . и всичко необходимо за строителството и ремонт.

Mega Stroy гарантираме, че когато предадем обекта на ”груб строеж” или напълно завършен, той е възможно най-качествено изпълнен.

4.6/5 - (5 votes)