098 8837 270; 089 2347 080;
megastroycompany@abv.bg
Александровска № 53, ет.4
България, гр.Бургас

Гражданско строителство

Гражданско строителство.

Една от главните строителните дейности на „МЕГА СТРОЙ КЪМПАНИ“, имаме голям опит с построени над 200 проекта – еднофамилни къщи, луксозни къщи, малки къщи за гости, вили, гаражи и  много други строителни обекти до пълното им завършване –‘’ от първата копка до ключ”.

Mega Stroy Company приема поръчки за всички типове строителни дейности проекти, по идеен проект на клиента или по архитектурен план, изготвен от нашета строителна фирма. Също така съдействие за изкарването на всички необходими разрешителни и документи за проекта.

Mega Stroy има богат опит в изграждането както на големи така и на по-малки обекти – фамилни къщи, многофамилни жилищни,  вили, гаражи, административни и обществени сгради и много други обекти. За Mega Stroy Company няма твърде малък проект, ние имаме интерес във всички области на индустрията.
Ние даваме гаранции за високо качество и завършваме строежите в кратки срокове.

строеж на фамилни къщи

Mega Stroy сме готови, разполагаме с нужната строителна техника и строителни материали, благодарение на взаимното си партньорство с доказали се фирми в производството и продажбата на най-добрите и качествени строителни материали, така че това, което строим, да пребъде през вековете . и всичко необходимо за строителството и ремонт. Mega Stroy гарантираме, че когато предадем обекта на ”груб строеж” или напълно завършен, той е възможно най-качествено изпълнен.

Mega Stroy Company разполага с опитен екип от инженери, строители и технически ръководители, които са готови да изпълнят всеки един проект, те са специализирани във всички видове строителни дейности, които са свързани с високото и ниско строителство и отделните фази от изграждането на всеки отделен обект – ОТ предварителните (предпроектни) проучвания, проектиране, съгласуване с инстанциите, обезопасяване на строителните площадки и всички видове строително-монтажни дейности от самото начало на строителството, изкопни и насипните дейности, до започване на грубия строежа на сградата / укрепване на изкопа и околния терен, отводняване на терена, ограждане и обезопасяване на строителната площадка, изграждане на временните поддържащи строежа сгради и комуникации – складове, постройки за работниците, тоалетни и санитарни помещения, изграждане на временни водопровод, канал, електрическо захранване и път до обекта/ – ДО въвеждане в експлоатация на готовите обекти.

строителство на къщи
строеж на луксозни къщи

Грубият строеж се състои в изграждането на носещата конструкция на сградата – нейният скелет. Той включва фундиране (кофраж, армировка и изливане на основите), изграждане на надосновните стени, плочи, стоманобетонни подове и носещи стени (противоземетръсни шайби), колони, греди, зидарии, стълби, стълбищни клетки, комини, шахти, асансьорни шахти и др. (включително кофриране, армиране и изливане на бетон за всеки един от изброените елементи) и покрив.

Mega Stroy държим на дизайн, качествени материали, професионално изпълнение в срокове, гаранция за качеството на извършените услуги !
Гражданско строителство :

  • Еднофамилни къщи;
  • Луксозни къщи;
  • Малки къщи за гости;
  • Вили;
  • Гаражи;
  • Огради;
  • Кофраж;
  • Басейни и др.;
строителство на сгради
Translate »