Армиране

Армиране

Армиране

Армировка за всякакъв тип строителни сгради и съоръжения, от строителна фирма „МЕГА СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД – БУРГАС, с богат опит с всякакви видове и типове армировки, гарантирано качествено изпълнение с качествени материали.

Mega Story разполага с опитен екип от инженери, строители и технически ръководители, както и със специализирана техника, която ни позволяват да работим бързо, ефективно и качествено в срок за изпълнение на проекта.

Армировката представлява всички видове стоманени елементи в дадена стоманобетонна конструкция, нейното предназначение е да поема опъна или натиови усилия, които бетонът не е в състояние да поеме сам. Причината да се съчетават успешно бетонът и стоманата е еднаквия коифициент на линейно топлинно разширение което имат двата вида материали, имено това позволява стоманобетонът да работи при различни видове климатични условия.

От армировката зависи ”гъвкавостта” и устойчивостта при земетресения, силни пориви на вятъра и движения на една сграда.

С изграждането на кофража се залага и армировката на строителните елементи. Тя представлява техния ”скелет”. Армировката е стоманена и в зависимост от функцията, която изпълнява и натоварването, което поема има различно сечение и профил.

армиране за подсилване на стени

Типове армировка :

 • Носещата армировка е армировката, получена по изчисление за поемане на опънни или натисковинапрежения или на тангенциални и главни опънни напрежения. Може да бъде конструирана във вид на прави и огънати пръти или само на прави пръти;
 • Монтажната армировка служи за обединяване на носещите пръти в мрежи и/или скелети. Така се гарантира запазване на проектното положение на носещата армировка преди и по време на бетонирането на елемента. Тя се определя въз основа на конструктивни правила;
 • Разпределителната армировка – конструира се в направление перпендикулярно на носещата армировка и служи за разпределяне на усилията от съсредоточени товари на по-голям брой пръти от носещата армировка, а също и за поемане на напреженията от засъхване на бетона, както и от температурни изменения;

Видове армировъчна стомана

– според начина на обработка:

 • горещо валцувана стомана:
 • студенообработена стомана:

– според външния вид:

 • обла стомана
 • периодичен профил: тип „Елха“, „Винт“ и студено прещипната

– според якостната и характеристика:

 • Клас А-I голяма пластичност но е с ниска граница на провлачване, тя е гладка с кръгло напречно сечение. Диаметър от 4 до 40 мм. Използва се за монтажна, разпределителна и носеща армировка. Доставя се на кангали, включващи диаметрите от 4 до 18 мм.
 • Клас А-II има кръгло напречно сечение с ребра по витлова/винтова линия. Диаметър от 10 до 40 мм. Доставя се на пръти с дължина до 12 м. Използва се като носеща армировка.
 • Клас А-III има кръгло напречно сечение и оребряване порибена кост. Диаметър от 8 до 120 мм., като диаметри от 36 до 120 мм. имат специализирано приложение и се правят по поръчка от заводите производители. Доставя се на пръти с дължина до 18 м. (до 14 метра в България). Използва се като носеща армировка.
 • Клас А-IV: диаметър от 10 до 32мм, якост на опън 900mPa, граница на провлачване 60kN/кв.см, профил периодичен прищипнат, приложение за напрегаема армировка
 • Телове клас В-I и Вр-I. Диаметри от 3 до 6 мм. Използват се за заварени мрежи и скелети, и се получават от стомана А-I при студено изтегляне.

Mega Story Company сме готови да изпълним всякакъв вид армиране, за всякакъв тип проекти.

5/5 - (1 vote)